Χρήσιμες πληροφορίες για το μάθημα ΑΟΘ

«Γιατί να σπουδάσω Οικονομία & Διοίκηση, όταν υπάρχει ήδη ένας πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων που κατέχουν παρόμοια πτυχία»; Αυτό το  εύλογο και λογικό ερώτημα θέτει κάθε υποψήφιος στον εαυτό του ή στους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού πριν αποφανθεί σε ποια κατεύθυνση θα στραφεί. Σε αυτό το συγκεκριμένο κρίσιμο ερώτημα θα προσπαθήσουμε, μέσα από την ανάλυση που ακολουθεί, να δώσουμε μία πειστική απάντηση.

Αν παρατηρήσουμε την αγορά εργασίας θα διαπιστώσουμε ότι χαρακτηρίζεται κυρίως από τρία προβλήματα ταυτόχρονα. Αυτά ονομάζονται ανεργία, υποαπασχόληση και ετεροαπασχόληση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στην κοινωνία μας υπάρχουν άτομα που επιθυμούν να εργασθούν και δεν βρίσκουν κανενός είδους εργασία (άνεργοι), άτομα που προκειμένου να διαθέτουν κάποιου είδους εισόδημα προτιμούν να εργασθούν ορισμένες ώρες ή ορισμένες ημέρες (υποαπασχολούμενοι) και άτομα που αναγκάζονται να εργασθούν σε θέσεις εργασίας των οποίων το περιεχόμενο δεν είναι σχετικό με τις σπουδές που έχουν κάνει ή τις γνώσεις που γενικότερα διαθέτουν ή τις ειδικεύσεις τους (ετεροαπασχολούμενοι).

Ιδιαίτερα στις μέρες μας όπου ο ευρύτερος δημόσιος τομέας χαρακτηρίζεται από γενικευμένη αναδιάρθρωση και σαφέστατη συρρίκνωση, η κύρια διέξοδος επαγγελματικής αποκατάστασης είναι ο ιδιωτικός τομέας ή, ακόμα καλύτερα, η ανάληψη κάποιας επιχειρηματικής δράσης ή η αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών  στην διεθνή αγορά εργασίας.

Για τους ανωτέρω λόγους, οι σπουδές στην Οικονομία και την Διοίκηση, είναι μία από τις πλέον εύστοχες ακαδημαϊκές επιλογές που ένας υποψήφιος μπορεί να κάνει. Η εμβάθυνση στις συγκεκριμένες επιστήμες προσδίδουν στα άτομα που θα τις επιλέξουν μία ευρύτερη οικονομική κουλτούρα και συγχρόνως έχουν διεθνή χαρακτήρα, γεγονός που προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα σε όσους τις ακολουθήσουν. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι συνδυάζονται με σπουδές στην πληροφορική (τόσο στο Λύκειο, όσο και στο Πανεπιστήμιο), κάνοντάς τες έτσι ακόμα περισσότερο ανταγωνιστικές και επίκαιρες, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τις πιθανότητες των νέων ατόμων να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών.  

Συνεπώς, οι οικονομικές σπουδές όχι μόνο δεν είναι κορεσμένες αλλά συγχρόνως χαρακτηρίζονται και απαραίτητες, λόγω του ότι είναι πάντα επίκαιρες, ταχέως αναπτυσσόμενες, διεθνώς αναγνωρισμένες και ευέλικτες στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το φαινόμενο ότι το δημοφιλέστερο μεταπτυχιακό στις μέρες μας είναι το Μ.Β.Α. (Master of Business Administration), αφού  η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών, ακόμα και απόφοιτοι από τμήματα όπως το μαθηματικό, φυσικό, την πληροφορική, τις πολυτεχνικές και νομικές σχολές κ.α., συμπληρώνουν τις βασικές σπουδές τους στη συνέχεια με ένα master που να συνδέεται με τον ευρύτερο χώρο της Οικονομίας – Διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουν να αυξήσουν τις επαγγελματικές επιλογές τους και τις προοπτικές της μετέπειτα ανέλιξης τους. 

Σε ότι αφορά τις Πανελλαδικές εξετάσεις και συγκεκριμένα την κατεύθυνση Οικονομίας & Πληροφορικής, πρέπει να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις:

1.  Η εξέταση του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - δυστυχώς, σε ότι αφορά την πληρέστερη οικονομική παιδεία των υποψηφίων - περιορίζεται μόνο στο τμήμα της Μικροοικονομίας. Δηλαδή η εξεταστέα ύλη αφορά αυτό που ονομάζουμε στην οικονομική επιστήμη «θεωρία τιμών» και ασχολείται κυρίως με την εξέταση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς και την αλληλεπίδρασή τους στην διαμόρφωση των τιμών των αγαθών στην αγορά (διάγραμμα 1).

 

2.    Ο βαθμός δυσκολίας του  μαθήματος, μέχρι τώρα ήταν χαμηλός αφού κατά μέσο όρο την τελευταία δεκαετία παραπάνω από  1 στους 4 μαθητές (συγκεκριμένα 27,7%), αριστεύουν. 

 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι το έτος 2015 το μάθημα ήταν επιλογής, άρα έπρεπε να προσαρμοστούν τα θέματα στο γνωστικό επίπεδο όλων των κατευθύνσεων (θεωρητική – τεχνολογική – θετική). Συνεπώς, ο βαθμός δυσκολίας εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να ήταν ιδιαίτερα υψηλός. Η αλλαγή του συστήματος εισαγωγής όμως, δεν ανέτρεψε σε μεγάλο βαθμό την δυσκολία των θεμάτων διότι η εξεταστέα ύλη είναι πολύ περιορισμένη, ιδιαίτερα εύκολη και με συγκεκριμένη θεματολογία. Οπότε οι υποψήφιοι να είναι απολύτως βέβαιοι ότι δεν τους περιμένει κάποια αρνητική έκπληξη.

 

3.    Παρατηρώντας τα στατιστικά στοιχεία που παραθέτονται στον πίνακα που ακολουθεί, εξάγεται το συμπέρασμα ότι από το 2006 έως το 2016 κατά μέσο όρο το 27,8% του συνόλου των υποψηφίων επέλεξαν να εξεταστούν στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Αυτό που έχει στατιστικό ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι μετά το έτος 2011 που το μάθημα συνδέθηκε υποχρεωτικά με την εξέταση στα μαθηματικά γενικής παιδείας (στατιστική) και συγχρόνως ο υψηλότερος βαθμός δυσκολίας των θεμάτων στα μαθηματικά, οδήγησαν σε σημαντική μείωση του αριθμού των υποψήφιων. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που το προηγούμενο σύστημα εισαγωγής χαρακτηρίζεται ως άδικο και αναποτελεσματικό.

 

4.    Σχετικά με τις οικονομικές σχολές, αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σχολών που έχουν αντικείμενο την οικονομική ανάλυση, την Διοίκηση, το μάρκετινγκ, τη ναυτιλία, την πληροφορική, την στατιστική, την περιφερειακή ανάπτυξη κ.α. Μία πολύ καλή συμβουλή που θα μπορούσαμε να δώσουμε στους υποψηφίους φοιτητές οικονομικών, είναι να επιλέξουν σπουδές με ευρύ επιστημονικό φάσμα, προκειμένου να αποκτήσουν γενικές οικονομικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν στη συνέχεια μέσω μεταπτυχιακών σπουδών να εξειδικευθούν σε εκείνους τομείς που επιθυμούν. Με αυτό τον τρόπο αποκτούν ευελιξία, προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε τάσεις της αγοράς εργασίας και εξειδίκευση σε τομείς που οι κλίσεις του ατόμου επιτρέπουν. Τα τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται και από το διάγραμμα, παρακολουθούμε μία τάση ανάκαμψης του αριθμού των υποψηφίων που ενδιαφέρονται για σπουδές στης οικονομικά.

5.    Τα ποιο δημοφιλή τμήματα οικονομικών βρίσκονται στο κέντρο, δηλαδή στην Αθήνα και τον Πειραιά. Από τον πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συνεχιζόμενη άνοδος του  τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ο.Π.Α. το έφερε το έτος 2016 στην κορυφή, αφού συνδυάζει  σπουδές στην Διοίκηση και την Πληροφορική. Πρόκειται για ένα τμήμα ιδιαίτερα σύγχρονο και ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερα καινοτόμο και δραστήριο διδακτικό προσωπικό. Τέλος, σταθερή αξία αποτελούν οι σπουδές στην Διοίκηση, την Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, ενώ αξίζει να τονιστεί και η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής  αφού η ζήτηση για σπουδές κοντά στον τόπο διαμονής είναι μεγάλη.

6.   Εκτός των κλασσικών σχολών Οικονομικής επιστήμης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών και Μάρκετινγκ, και οι παρακάτω σχολές δίνουν το δικαίωμα εγγραφής στο οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος http://www.oe-e.gr/oe/ , δηλαδή οδηγούν στην απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οικονομολόγου ή λογιστή. Μάλιστα κάποιες από αυτές απαιτούν εισαγωγή με μικρό αριθμό μορίων. Συγκεκριμένα:

a)   Δημόσιας Διοίκησης Παντείου  (εφόσον ο φοιτητής επιλέξει την οικονομική κατεύθυνση στο 3ο έτος). 

b)   Οικονομικής & περιφερειακή ανάπτυξης Παντείου. 

c)   Πληροφορικής Ο.Π.Α.

d)   Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιά.

e)   Στατιστικής Ο.Π.Α.

f)     Στατιστικής & Ασφαλιστικής Πανεπιστημίου Πειραιά. 

g)   Στατιστικής & Αναλογιστικών – χρηματοοικονομικών μαθηματικών Αιγαίου. 

h)   Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιά.

i)     Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Μακεδονίας (απαιτείται εξέταση στην Αγγλική γλώσσα). 

j)     Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά (εφόσον ο φοιτητής επιλέξει την οικονομική κατεύθυνση στο 3ο έτος). 

k)    Ναυτιλιακών σπουδών Πειραιά (απαιτείται εξέταση στην Αγγλική γλώσσα). 

l)     Ναυτιλίας & επιχειρηματικών υπηρεσιών Αιγαίου – (ΔΕΝ απαιτεί εξέταση στην Αγγλική γλώσσα). 

m) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών προϊόντων & τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών (Αγρίνιο). 

n)   Μηχανικών οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου – (εφόσον ο φοιτητής επιλέξει την χρηματοοικονομική κατεύθυνση). 

o)   Οργάνωσης & Διαχείρισης αθλητισμού Πελοποννήσου (Σπάρτη).

Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο).