«Το management είναι μία μορφή τέχνης. Είναι η τέχνη του να ενεργοποιείς τους συνεργάτες σου και να τους βοηθάς να δίνουν το 110% των δυνατοτήτων τους. Να προβλέπεις εξελίξεις, να συνδυάζεις διαθέσιμους πόρους και να εφαρμόζεις στην πράξη όσα έμαθες στο πανεπιστήμιο».

 

Τo παραπάνω απόσπασμα, ανήκει σε μία από τις πολλές παρεμβάσεις ακαδημαϊκών και πετυχημένων στελεχών της αγοράς που θα βρείτε στο εγχειρίδιο Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων που κρατάτε στα χέρια σας. Με αφορμή την εξεταστέα ύλη του Λυκείου, οι συγγραφείς επιδιώκουν με παραδείγματα από την καθημερινή μας ζωή και Case studies, να προσεγγίσουν τη δυναμικά αναπτυσσόμενη επιστήμη του management. Επίσης, στις σελίδες του βιβλίου θα βρείτε:

 

-  Σχηματική απεικόνιση σημαντικών εννοιών και ορισμών

-  330 ερωτήσεις της μορφής Σωστό ή Λάθος

- 190 ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

- 25 διαγωνίσματα με την δομή των πανελλαδικών εξετάσεων

- 14 Ασκήσεις αποτελεσματικότητας – αποδοτικότητας

-  Πίνακες οικονομικών – διοικητικών ορισμών

-  Τυπολόγιο

 

Οι συγγραφείς προτείνουν η μελέτη του βιβλίου να συνοδεύεται με την αξιοποίηση του υλικού που ελεύθερα υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aode.gr

 

Μπορείτε εδώ να δείτε ένα δείγμα του βιβλίου.

* Οι εκδόσεις "Ευρασία" σας ενημερώνου ότι η Α΄ έκδοση εξαντλήθηκε. Σε περίπτωση που υπάρξει νέα έκδοση θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.