Γιατί δημιουργήθηκε το περιοδικό Ξενοφών

 

Ως οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να αξιοποιήσουμε τη συσσωρευμένη διδακτική και εργασιακή εμπειρία πολλών ετών, να διερευνήσουμε συστηματικά την αντίστοιχη διεθνή εκπαιδευτική πραγματικότητα, και να δώσουμε τη μάχη μας για την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης οικονομικής και διοικητικής εκπαίδευσης στα σχολεία της χώρας μας.

Οι τελευταίες δραματικές εξελίξεις στην Ελλάδα έφεραν στην επιφάνεια πολλές αδυναμίες και προβλήματα του υφιστάμενου εκπαιδευτικού μοντέλου. Κυρίαρχη είναι η αίσθηση ότι οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν ελλιπή γνώση βασικών αρχών και εργαλείων μικροοικονομικής και μακροοικονομικής σκέψης. Αυτή η έλλειψη εκφράζεται στη γενικότερη «άναρχη» και ελάχιστα ορθολογική (από ηθική, νομική και τεχνική άποψη) οικονομική – καταναλωτική, αποταμιευτική, φορολογική, επενδυτική – συμπεριφορά των βασικών μονάδων του οικονομικού συστήματος (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κράτος). Στη ρίζα αυτής της κατάστασης βρίσκεται, ανάμεσα σε άλλα, και το ανεπαρκές επίπεδο της παρεχόμενης οικονομικής εκπαίδευσης στο Ελληνικό Γυμνάσιο - Λύκειο.

Δυστυχώς στην χώρα μας σε αντίθεση με τις διεθνείς τάσεις, η οικονομική επιστήμη στο Ελληνικό σχολείο ήταν και είναι υποβαθμισμένη, με δυσάρεστες συνέπειες όχι μόνο για τους οικονομολόγους – εκπαιδευτικούς αλλά και για ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία. Οι οικονομολόγοι – εκπαιδευτικοί, λόγω των περιορισμών που το επίσημο πρόγραμμα σπουδών τους θέτει, λόγω της κακής συγγραφής και της παλαιότητας των σχολικών εγχειριδίων, του περιορισμένου όγκου της διδακτέας και εξεταστέας ύλης, είναι αδύνατο να αναπτύξουν στο βαθμό που πρέπει και μπορούν την επιστήμη του στους μαθητές.

Για αυτό δημιουργήσαμε το οικονομικό περιοδικό Ξενοφών. Ως μία προσπάθεια εκτόνωσης της δημιουργικότητάς μας, ως μια προσπάθεια να αναδείξουμε στους μαθητές μας την αξία και το εύρος της οικονομικής επιστήμης, ως μία προσπάθεια να εμπλέξουμε και άλλους συναδέλφους στην προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης της επιστήμης μας. Θελήσαμε να μοιραστούμε τις σκέψεις, τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις δυνατότητες από την πολυετή και μάχιμη παρουσία μας στο χώρο των οικονομολόγων εκπαιδευτικών με μαθητές, γονείς, συναδέλφους, αλλά και το ευρύτερο κοινό. Και ο καλύτερος τρόπος ήταν η απόφαση να εκδώσουμε το 1ο οικονομικό περιοδικό που αφορά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπό τον τίτλο «ΞΕΝΟΦΩΝ». Θελήσαμε, έτσι, να τιμήσουμε, την αρχαία Ελληνική οικονομική σκέψη στο πρόσωπο του Ξενοφώντα (430-355 π.Χ), ο οποίος και θεωρείται ο πρώτος συγγραφέας, ο οποίος συνέγραψε τα πρώτα επιστημονικά συγγράμματα οικονομικού περιεχομένου στην παγκόσμια ιστορία, τον «Οικονομικό», το «Περί προσόδων» και την «Απολογία Σωκράτους».

 

Το περιοδικό μας, ο «ΞΕΝΟΦΩΝ», φιλοδοξούμε να αναδειχθεί σε ένα «εργαστήρι» έρευνας, μελέτης, προβληματισμού και ανάδειξης της οικονομικής σκέψης  στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καλύπτοντας έτσι ένα σημαντικό κενό που έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει, τόσο στο εκπαιδευτικό μας σύστημα όσο και την Ελληνική κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιοδικό μπορείτε να δείτε εδώ: www.xenophon.gr