Το νέο εγχειρίδιο των Aris Notis & Agelos Notis είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον μαθητή που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με την οικονομική επιστήμη. Η καινοτομία του συγκεκριμένου βιβλίου έγκειται στο ότι οργανώνει την μελέτη της Μικροοικονομίας γιατί εμπεριέχει:

■ 50 υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις που έχουν ταξινομηθεί ανά κατηγορία.

■ 75 πρωτότυπα τεστ στο ύφος των πανελλαδικών εξετάσεων που έχουν ταξινομηθεί ανά βαθμό δυσκολίας.

■ 375 ερωτήσεις της μορφής Σωστό ή Λάθος ■ 150 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

■ 68 ασκήσεις που έχουν τεθεί στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

■ Ανάλυση της θεωρίας προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Ελληνικού αλλά και του ΙΒ συστήματος εξετάσεων, στο κοινό πεδίο της ύλης.

■ 60 χρήσιμους ορισμούς συγκεντρωμένους στο τέλος του βιβλίου.

■ Περίληψη της ύλης στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

■ Πίνακα με όλους τους διεθνείς συμβολισμούς των μικροοικονομικών όρων.

■ Χρήσιμα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις εξετάσεις των οικονομικών τόσο στο Ελληνικό όσο και στο ΙΒ εξεταστικό σύστημα.