Συμβουλές Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 
Όταν το 2009 μου ανέθεσαν στο σχολείο που εργάζομαι (εκπαιδευτήρια Αυγουλέα - Λιναρδάτου), το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, δεν μπορούσα να διανοηθώ την σημαντικότητά του. Μόλις όμως ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με τον ΣΕΠ κατανόησα στην πράξη την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον χώρο του σχολείου.
 
Γιατί ένας εκπαιδευτικός - και κατά συνέπεια ένα σχολείο - με ευαισθησίες, κατανοεί πόσο σημαντικό είναι για ένα νεαρό άτομο να μπορέσει να ανακαλύψει όσο το δυνατό πιο νωρίς τις κλίσεις του, να κατανοήσει την αγορά (σε τοπικό και διεθνές επίπεδο) και να μπορέσει τελικά να συνδυάσει αποτελεσματικά τα θέλω και τα μπορώ του. 
 
Πρωταρχικός μου στόχος είναι οι μαθητές μου να σκέφτονται με εξωστρέφεια, να μην διστάζουν να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και να δίνουν τη σημασία που πρέπει στην ανάπτυξη της συναισθηματικής τους νοημοσύνης.  
 
Αυτό που έχω διαπιστώσει από την μακρόχρονη πορεία μου στο μάθημα, είναι ότι το Λύκειο και ιδιαίτερα η τάξη της Α΄ Λυκείου είναι κομβικής σημασίας για την επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών που ο μαθητής θα επιλέξει. Δυστυχώς όμως ο θεσμός του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Λύκειο δεν έτυχε όλα αυτά τα χρόνια της προσοχής που του αρμόζει τόσο από το επίσημο κράτος, όσο και πολλές φορές από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
 
Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις οι μαθητές να επιλέγουν κατεύθυνση και σχολές, με κριτήριο όχι τα πραγματικά τους ενδιαφέροντα και κλίσεις, αλλά με άλλα κριτήρια όπως:
1. Την συμπάθεια προς κάποιον εκπαιδευτικό
2. Τις τάσεις της μόδας
3. Την επιρροή που ασκούν οι φίλοι
4. Τις προτιμήσεις των γονέων ή συγγενών
5. Τις παροτρύνσεις ατόμων χωρίς εκπαίδευση και εμπειρία σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.
 
Είναι κοινά αποδεκτό πως η επιλογή κατεύθυνσης / σχολής είναι πολλές φορές κομβικής σημασίας για την μετέπειτα επαγγελματική – κοινωνική ζωή του ατόμου. Συνεπώς η επιλογή της πρέπει να γίνεται με αυστηρά κριτήρια και αφού πρωτύτερα σταθμιστούν πολλοί παράγοντες.
 
Ως υπεύθυνος Σ.Ε.Π. στο σχολείο που εργάζομαι αλλά και ως πιστοποιημένος σύμβουλος και μέλος της επιστημονικής ομάδας των συμβούλων σταδιοδρομίας της εταιρείας EMPLOY, αυτό που προτείνω σε κάθε μαθητή και την οικογένειά του ως μεθοδολογία αποτελεσματικής προσέγγισης είναι: 
1. Να κατανοήσουμε τις κλίσεις μας 
2. Να κατανοήσουμε το εύρος των επιλογών μας (στην Ελλάδα και το εξωτερικό)
3. Να κατανοήσουμε πως λειτουργεί η αγορά
 
Στο βίντεο που ακολουθεί, θα παρακολουθήσουμε μία εναλλακτική προσέγγιση του επαγγελματικού προσανατολισμού δια μέσου προγραμμάτων νεανικής επιχειρηματικότητας. Ομιλητές είναι ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Ιωσήφ Χασσίδ, ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Ericsson κ. Τάσος Παγκάκης και οι οικονομολόγοι κ. Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης (ΕΚΠΑ) και κ. Ιωάννης Σαλαμούρης (Hellenic American University).